VIDEÓK

 

Beszélgetések a Belső Megélések Rendszeréről:

 

Bevezető videó az érzelmi, lelki konfliktusok okáról a DHS-ről, ami elindítja a biologikus kétszakaszúságot:

I. Példa videó a Bevezető videó után, az érzelmi, lelki konfliktusok okáról a DHS-ről, ami elindítja a biologikus kétszakaszúságot:

II. Példa videó a Bevezető videó után, az érzelmi, lelki konfliktusok okáról a DHS-ről, ami elindítja a biologikus kétszakaszúságot:

III. Példa videó a Bevezető videó után, az érzelmi, lelki konfliktusok okáról a DHS-ről, ami elindítja a biologikus kétszakaszúságot:

 

Bemutató előadás:

 

A Bemutató előadás tartalma címszavakban:

 

A Lélekmodell bemutatása.

Lelkünk megismerése: Figyelő ÉN és a Lelkiismeret.

Célmegvalósítás lehetséges következményei.

Érzelmi modell.

12 életterület és a 12 megélési mód.

Érzelmi áramlás megtörése.

Elveszett velünk született képességek.

Ir-ány és Ír-igység kapcsolata.

Veszélytudat kialakulása pl. kutyatámadás.

Tudati Hiedelmek és Érzelmi veszteségek kapcsolata.

HiedElem és ÉrtElem közötti különbség.

ÉR-SÉR Érzelmi tévút ábra.

A gond.

A lelkünk lemodellezése.

A VeszTeség, a DHS két oldala.

A Tudati elHATÁRolódások és az Érzelmi VeszTeségek kapcsolata.   Kötelmek (Meggyőződések).

A Belső Izzás a BizodAlom.

Két fő állapotunk az ÉN és az ÖN.

Kapcsolódás megélése mindenek felett.

Érzelmi Biztos Bázisok.

Elemek és Almok.

Érzelmi és Tudati állapotok feltérképezése.

Biologika beépülése a LÁT-ba.

Példák az Érzelmi matekre.

Adott Érzelmi állapot (SzidAlom) kialakulása két példával.

Érzelmi FüggElmek és a KötElem (tudati meggyőződés) rögzülésének a módja.

Tudati elhatárolódások hosszú távú következményei.

Érzelmi állapotváltozások pontosítása.

Ha nincs Érzelmi és Tudati GátFal akkor az agyunk olyan, mint a szivacs.

Velünk született érzelmi többlet, az ÉN-es állapotaink jellemzői.

Amikor a tokunkból adunk az a Bol-dogság – Beszélő Titkaink – a „tok-ból”.

A poroszos nevelési elv egyik alapja: Lélek a kovácsműhelyben.

A 3-as kapcsolódás ábrája: intellektuális vagy szellemi – érzelmi – fizikai.

Szabad Érzelmi nyitottság.

Szabad érzelmi megnyilvánulások letiltása.

Érzelmi GátLásosság kialakulása – Beszélő Titkaink – Lásd a belső érzelmi gátat!

Érzelmek világának megismerésének letiltása.

Miért segíthet a lélekmodell az érzelmeink megismerésében?

Belső izzás, a bizalom hiánya miatt függés a külső fénymennyiségtől.

Bizodalmi állapotok és azok hiányai.

Az számit a lelkiismeret számára, amit én teszek másokkal és nem az amit velem tettek.

Érzelmi többlet Külső TilAlmat kap, Pl: szeretnék kertész lenni, de csak az államigazgatási főiskolára mehetek, ez az ÁLlás ad majd fix jövedelmet és biztonságot, (“Mennyiért adta fel az álmát?”).

Nem mehet kárba a belefektetett energia.

„Ki az aki szereti azt amit csinál?”  Anyagtudatos nézőpontból el sem tudjuk elképzelni azt, hogy valaki azt csinálja amit szeret, abból jól élhet meg.

Aki a hivatását végzi pl. kertészként az elhivatottan egy sz-ép vagyis ép dolgot fog létrehozni, tehát fogják hívni máshová is – ez az érzelmi többlet sajátossága.

Beszélő Titkaink – A bennünk rezgő ÉP-ség – SZ-ÉP.

Az a tevékenység ami örömmel tölt el folyamatosan attól boldogok leszünk.

Az emberek egyharmada nem is tudja beazonosítani, mi az a boldogság.

A SÉR-nél az érzelmi tévútnál a belefektetett munkának az elengedése.

Vágatba került ÉSZ a VeszT a VeszTeség, a (DHS) törvényszerű következménye a két érzelmi reakció.

Főbb érzelmi és tudati kapcsolódási sávok a LÁT táblázatában.

Porosz, spártai nevelési elvek kialakulásának történelmi okai.

A feltétel nélküli parancsvégrehajtás érzelmi rutinjának kialakítása.

Porosz nevelés egyik alapelve, alaphiedelme: Ha nagy terhelés alá teszünk egy fiatalt akkor edzetté válik.   („Teher alatt nő a pálma.”)

A porosz nevelési elv alapján azonban csak a férfiak kb. 15%-nél és a nők 85%-nál ér el túlteljesítési reakciót, a többiek alulteljesítenek (A férfiak „lustábbak” mint a lányok – vajon milyen biologikus okai vannak ennek?).

„Ja csak ezüstérem …”.

A tartós érzelmi alulműködést borzalmas megélni – érzem hogy tévúton vagyok – mellékvese alulműködés.

Anyagtudattal észlelhető veszteségek.

BeTeg – Beszélő Titkaink – bele rakom a tegezbe amit indulatból egyébként kilőnék a másikra.

Érzelmi és lelki veszteség – a villamos ajtó elszakít anyától, a legfontosabb Biztos Bázistól.

A „fenti” VédElem megjelenése.

Amit ad egy szülő egy veszteségre első érzelmi reakcióként az később érzelmi mintává válik.

Veszteségek halmozódása.

Metálzene hallgatásának lehetséges okai.

A hallgatott zene kivetülése a belső érzelmi világnak.

Lélektudatban elszenvedhető VeszTeségek.

Érzelmi biztonság a gyakorlatban.

Befogadottság és elfogadottság vesztesége.

A közösség és a „társadalom” kettéosztása.

Versenyszellem és az elvárt céltudat „eredménye” az érzelmi alulműködéses reakciójú embereknél – felmérés alapján a „társadalom” 50% – az önértékelés letörés.

Az önértékelési konfliktus gyermekkortól kezdve az érzelmi alulműködéses reakció sikertelensége miatt – nem képesek akarni adott életterületen – elindulnak a velőállomány vezérelte szerveknél csontok, inak, izmok, porcok leépülése – pl. gerincferdülés.

Az „Igazam kell, hogy legyen!” kÉNyszere.

Miért nem vagyunk képesek sokszor igazak lenni?

Céltudatban az igazság szelektálása.

A mellébeszélés érzelmi okai.

A tettek számítanak.

Semmibevételek érzelmi okai.

Érzelmi alul és túlműködések váltakozása a Lelki Állapotok Táblázatában.

Hol nem leszünk képesek igazak lenni?

Férfi és női ŐNkép összezúzása a Biztos Bázistól.

Miért kapunk leértékelést? Önbizalom megkérdőjelezettségének következményei.

Irányítás vesztesége 12 iskolaéven keresztül.

Ír-igyelt Irányító filmfőszereplők vajon miért ennyire népszerűek?

Maximalista céltudat hogyan törheti le a gyermeki érzelmi többlet alkotás és funkcióörömét?

 

 

 

Új kérdések és Új válaszok érzelmi elakadásainkra a Trauma (VeszTeség-, DHS) térkép elkészítésével

  1. május 27.-i előadás tartalma címszavakban:

 

Trauma, Sokk, DHS, VeszTeség jellemzői.

VeszTeség, a (DHS) elszenvedése esetén a két fő reagálási lehetőség: kilépünk a helyzetből vagy képesek vagyunk azt a belső világunkban megoldani?

Meg lehet-e oldani a lélekben bekövetkező súlyos VeszTeségeket és traumákat egy döntéssel, egy elHATÁRolódással?

Megoldás-e, hogy elhatárolódunk?

VeszTeség (DHS) oldása és nem megoldása a FigyElem áthelyezés és az életterület váltás.

A velünk született Érzelmi Többletes állapotaink jellemzői.

Különbség a belső indíttatással, Érzelmi Többlettel, funkcióörömmel végzett megélés és a külső Cél (a Vég) megvalósítása között.

Nagyon kis kortól elszenvedett élmÉNymegélés VeszTeségeink.

Képesek vagyunk MAGunktól megtanulni mindent.

VeszTeség megélések nélküli, hétköznapi, érzelmi többletes cselekvéseink.

Érzelmi Többlet van belső izzás a B-izAlom állapotában, tehát nincs szűk-ség külső Célra az életemhez.

Érzelmi Többlet és a SejtElem, a megérzés.

SzÉPség a bennünk rezgő ÉPség.

Az Érzelmi Biztonság jellemzői a gyermek számára.

Mik az ÉR-Zelmek?

Érzelmek sajátossága.

A fal két oldala: Az Érzelmi GÁT és Tudati ElHATÁRolódás.

Érzelmi hiány állapotokba (FélElmek különböző fajtáit.) hogyan kerülök?

Hogy jut el a gyermek fiatal korára, hogy már csak a belső érzelmi hiányt pótló tevékenységek érdeklik?

Miért ragadnak be hozzánk-tartozótól elszenvedett veszteségek.

Van-e az érzelmeknek rendszere?

Miért érdemes megismerni az érzelmeknek a sokszínűségét, a 104 érzelmi és tudati állapotot?

Hogyan válhat iszákossá egy férfi?

A felTÉTeles kapcsolódás következményei.

Miért szidalmazunk bizonyos életterületekhez tartozó embereket?

Módszerekkel kell-e átmenetileg oldani az érzelmi hiányállapotokat (a félelmet és a bizalmatlanságot) és az ezeket okozó VeszTeséget (DHS-t), vagy érdemes ezt tartósan és véglegesen megoldani azáltal, hogy megértjük érzelmeinknek és a lelkünknek a REND-SZERét?

Belső HergElem és a leértékelés lehetséges okai.

Miért nem tudjuk az érzelmi veszteségeinket elengedni?

Hogyan csökkenthetők a hétköznapi konfliktusok?

Hétköznapi megélések megértés és átérzés általi átalakulása.

BizAlom állapot lehetséges megélései.

Hiv-atásból foglal-kozás vagy ál-lás – Beszélő Titkaink.

A passzív bántalmazás.

A VeszTeség esetén tudatossági szint zuhanás következik be.

Fal-beaktiválódás felismerése. BMR-LÁT-os tudással hétköznapi konfliktus-OLDÁSOK.

HOGYAN VÁLHAT A SZÜLETENDŐ GYERMEK TEHERRÉ A SZÜLŐK SZÁMÁRA?

VeszTeségeink körülmÉNyei.

MI OKOZZA AZ ÉRZELMI ÉS BIOLOGIKUS KONFLIKTUST a lelkünkben?

A Lélekmodell lemodellezi a DHS-t és a Biologika Konfliktusmodellt is.

Miért várok el dolgokat?

Semmibevételek lehetséges következményei Céltudatban, a hétköznapokban.

Tudati FelTétel és Elvárás-Támasztás érzelmi okai.

Hány emberrel kötjük össze az életünket, ha a másik Céltudatosan éli az életét?

A tartós Céltudat mélyebb, rejtett oka.

Hogy lehet az, hogy Céltudatban az élettelen kapcsolódás fontosabbá válik mint az élő kapcsolat?

Hányan vagyunk egy Céltudatos kapcsolatban?

Kapcsolataink megváltozása a Biologika Konfliktusmodell segítségével.

Biologikus Birtokkonfliktus a Céltudat miatt.

A Biologika Lélekmodell lemodellezi, hogyan rögzül a VeszTeség a DHS.

 

A DHS az OK, az Érzelmi Konfliktus az OKOZAT! Mit kell tehát oldani?

 

Hogyan épül be a LÁT-ba a biologikus kétszakaszúság viselkedésre gyakorolt hatása?

Lehet-e súlyos VeszTeségeket (DHS-st) egyetlen döntéssel felülírni?

Mire jó a VeszTeség / Trauma / DHS Térkép?

Hogyan épül be egy AlapHiedelem?

A gyermekként megélt magára hagyatottság hosszú távú lehetséges következményei.

Hogyan zuhan le tartósan a szülő BizAlmi indexe?

Sokszínű BMR-LÁT-os VeszTeséghorizont.

MentElem program lehetséges érzelmi alapja.

HOGYAN VÁLIK EGY GYERMEK TEHERRÉ?

Áldott állapot, várandóság vagy terhesség – Beszélő Titkaink.

Hogyan válik értéktelenné egy gyermek a szülő számára?

Hogyan zárhatjuk le, értékelhetjük vakfoltosan a nyiladozó gyermeki indíttatásokat?

Miért deformálódik hozzá a gyermek belső világa a számára legfontosabb Biztos Bázishoz? Hogy lesz a körből sokszög?

Miért annyira súlyos törtÉNés a trauma, a molesztálás és az erőszak?

Hogy alakul ki az irányítási kényszer?

Káröröm a biztos bázistól.

Hogyan alakul a belülről izzó gyűl-ölet?

Miért kaphatunk leértékelést? Miről szólhat a leértékelés?

Irigység és a leértékelés lehetséges okai.

HOGY LEHET AZ, HOGY CÉLTUDATBAN AZ ÉLETTELEN KAPCSOLÓDÁS FONTOSABBÁ VÁLIK MINT AZ ÉLŐ KAPCSOLAT?

Hogyan okozza az ÖNmegvalósító Céltudat programja (a Smith program) a nyugati társadalom vesztét?

Hogyan alakulnak ki a MentElem programok?

Rejtett bűntudatprogramok hétköznapi következményei.

Értéktelenség, alkalmatlanság és ÖNértékelés lemodellezhető okai.

Apa-lány konfliktusok lehetséges okai.

A BMR-LÁT-Lélekmodell összefüggésrendszert ad az érzelmi lelki rendszerünkről.

Miért válik fontossá a G yőz-Elem megélése?

Öröm és a Boldogság közötti különbség. Bol-dog akkor leszek, a velemszületett többletet MAG-amból adom – a velem született tok-om-ból adok – Beszélő Titkaink.

Belső ÖNkép és a külső Önkép kapcsolata.

Feldolgozatlan érzelmi VeszTeséget, a DHS-t és RémÁlmot aktívan elkerülő útvonalak.

Súlyos érzelmi VeszTeségeink mögött több FüggElmi szál, több VeszTeség-csomag van.

Miért nem oldódnak azok az érzelmi – lelki VeszTeségek, DHS-ek amiknek nem látunk rá az összes elemére?

A LÁT biologikus felépítése.

Hogyan változhatnak érzelmi állapotaink életterület váltással?

Lehet-e választani viselkedésben VeszTeségre adott biologikus válaszreakciók közül, vagy a biologika fog erről dönteni?

Hogy lehet, hogy nem változik, vagy éppen megváltozik a kinézetünk fel nem dolgozott VeszTeségek hatására?

Miért jó tudnom, hogy miért és hogyan kerültem bele egy VeszTeség, egy DHS állapotába?

Érzelmi VeszTeség-feldolgozás helyett VeszTeség (DHS) pelenka gyűjtögetés.

Biologikus ide oda kapcsolgatás.

Mi a hosszú távú következménye az életünkre és környezetünkre annak, hogy elhisszük: Bármelyik érzelmi és tudati állapot választható, a te döntésed, hogy melyik állapotot választod?

Kétszeres veszteségmegélés következményei.

ÉR-SÉR ábrák főbb fajtái.

A Feltételek és Elvárások támasztása annak a belső állapotáról szól, aki ezt fenntartja.

Érzelmi alul és túlműködés legegyszerűbb beazonosítása.

A pozitív gondolkodás lehetséges negatív következményei.

Vajon a pozitív gondolkodás hazájában 60 év elteltével boldogabbak-e az emberek?

Ki irányítja az életemet? Hogyan vehetik át az érzelmeim felett az uralmat?

Hogyan tudják felettem, a lelkem és érzelmeim felett átvenni az irányítást?

VeszTeség / Trauma azaz DHS térkép készítése BMR-es nézőpontokkal.

Miért hasznos a VeszTeségtérkép elkészítése számunkra?

Hatékony VeszTeség /Trauma / DHS feltárás és megoldás feltételei.

 

Férfiak érzelmi lezárásának következményei:

 

Beszélgetés a Belső Megélések Rendszere Tanfolyamáról:

 

Bevezető Előadás 2016. március 14.

 

 

Rövidebb videóink különböző témakörökben:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fa-alatt-normal-1

 

Ha tetszett, itt megoszthatod.Email this to someoneShare on Google+Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on Pinterest