10 napos Belső Megélések Rendszere haladó tanfolyam felépítése

BMR-LÁT tanfolyam tartalma:

1. Belső világunk összefüggés rendszerének, működésbeli sajátosságainak megismerése egyedi, új megközelítésben.
– A BMR új nézőpontjai, alapvetései.
– Életünk 12 megélési területe.
– Az emberi szervezet, az idegrendszer és a lélek működésének biologikus összefüggései.

2. A BMR-LÁT alapját képező BMR Lélekmodell megismerése. A Belső Megélések Rendszerének alapjai.
– Alapfogalmak: – „elem”, „alom”, az érzelmi és tudati elemek „Almokban” való megjelenése példákkal.
– A Tudati Korlátok, Határok és az Érzelmi Gátfal kialakulása.
Érzelmi és tudati állapotok rendszere.
Melyek az érzelmi többlet, az érzelmi hiány, a tudati többlet és a többlettudat jellemzői? Hogyan jelennek meg ezek a magyar nyelvben?
– Új Medicína – biologika, Recall Healing alapjai, 5 természettörvény, biológiai elváltozások példákkal.
– 4 agyi területen létrejövő Hameri gócok és az ennek következtében megfigyelhető figyelmi irányultság, tudati és érzelmi megnyilvánulások jellemzői, összefüggései.
Az emberi szervezet, az idegrendszer és a lélek működésének biologikus összefüggései.
– Figyelem, szer, Szerelem, Függelem, Hiedelem, Vélelem, Félelem, Biztos Bázis, Én, Ön
– Az Anyagtudat és a Szellemtudat jellemzői és sajátosságai összehasonlítással.
– A Kapcsolat, a kötődés jelentősége a lélek számára.
– A háromszintű (fizikai, érzelmi, tudati) kapcsolódás fajtái, valamint a kapcsolódás lehetőségei.
– A lélek érzelmi és tudati érlelődésének útja.
– A Lelki Állapotok Táblázatának felépítése ok-okozati összefüggések és megtapasztalások sorrendje szerint.

– Főbb sávok (érzelmi és tudati állapotcsoportok) kialakulásának biologikája. Főbb kapcsolódási modellek biologikája.

3. Érzelmi és ezekhez kapcsolódó tudatállapotaink részletes megismerése a magyar szavak és szólások segítségével.
– Hozott, önzetlenül adni képes Érzelmi Többletállapotaink, a Lélektudat jellemzői és sajátosságai példákkal.
– A szeretet és a Bizalom állapotának megjelenése és jelentősége.
– A Biztos Bázis, a hozzám-tartozó, a tekintélyszemély hatása életünkre.

4. Megélt érzelmi veszteségeink, sokkélményeink és megtöréseink elszenvedő érzelmi állapotai (Tilalmak).

- A veszteség mint konfliktus-okozó lemodellezése. Veszteség jellemzői.

- Miért nem lehet egy érzelmi veszteséget egyszerűen pozitív gondolkodással felülírni? Mitől érzelmi egy veszteség?
– A veszteségek észlelhető típusai anyagtudatban és lélektudatban.

- Veszteségek hatása lelkünkre, életünkre a hétköznapokban.

- Érzelmi veszteségek beépülésének okai.

5. Az Érzelmi Hiányállapotok kialakulásának okai, jól áttekinthető logikája és fajtái.
– A Sér, a Tévút kialakulása, következménye és súlya az életünkben.
Milyen fajtái vannak a SÉR-nek, és milyen biologikus következményei
lehetnek?
– A tartós hiányállapot rejtett érzelmi alapja, a Függelem.
Függelmek fajtái, kényszeres gondolkodások, viselkedések és megnyilvánulások példákkal.
– Kötelmek szerepe a SÉR fenntartásában. „Börtön, mely szemmel nem látható. Börtön az elméd számára.”
– Az azonosulás sajátossága, típusai.
– Az Önvédelem jellemzői, megnyilvánulási módjai.
– Belső korlátaink, külső határaink létrejötte és fenntartása közötti összefüggések.
A „Tükör jelenség” sajátosságai.
A SÉR tünetei.
– Birtoktudat kialakulása.
– Irigység kialakulása.
– Biologikus konfliktus modellezése és azonosítása.
– Az elvárás és a feltételek támasztásának érzelmi alapja, ezek hatása kapcsolatainkra, hozzánk-tartozókra.
– A mániás és depresszív viselkedés kialakulásának biologikus (újmedicinára épülő) háttere a Lelki Állapotok Táblázatában.
– A nyílt szembenállás állapotai.
– A befelé fordulás állapotai.
– A kényelmi zóna állapotai. (Az illeszkedés, az érdektelenség, önkényeztetés és lustaság okai.)
– Ártalomzóna kialakulásának és fennmaradásának okai, fajtái, bemutatása példákkal.
– Célmegvalósítás állapotai, érzelmi feltételei és következményei.
– Egy adott hiányállapotban való tartózkodás következményei.

6. A Céltudat jellemzői és sajátosságai.
– A BMR Céltudat Lélekmodell bemutatása.
– Mikor vagyunk Céltudatban? Milyen sajátossága és következményei vannak a céllal azonosult tudatállapotnak?
– Miért válik életünk meghatározójává a céllal azonosult tudatállapot, a Céltudat?
– Milyen biologikus feltételek szükségesek a kitűzött cél megvalósításához? Mikor vagyunk a kitűzött célt megvalósítani és mikor vagyunk erre biologikusan szó szerint képtelenek?
– Mik az Önmegvalósító Céltudat egyéni, kapcsolati és társadalmi következményei?
– Miért kerülünk céltudatba és miért ragadunk bele tartósan? Hogyan alakul ki már gyermekkorban lelkünk számára a “Börtön mely szemmel nem látható.”?

- Mi mozgatja az “acélkemény” Céltudatot?
– A Céltudat és a Tervezés- vagy Szellemtudat alapvető eltérései.
– Milyen biologikus konfliktusokat okozhat az életünkben önmagunknak és másoknak a Céltudat érzelmi és tudati állapota?

7. Az ártalom állapotok megnyilvánulásának jellemzői, kialakulásának okai.
– Ártalom, Önártalom
– A fizikai, érzelmi, intellektuális bántalmazás okai.
– Passzív bántalmazás megnyilvánulásai.
– Miért önkényeskedünk és ártunk adott élethelyzetben?
– Miért érezzük szükségét mások rágalmazásának? Milyen társadalmi hatásai lehetnek a rágalmazásnak?
– Mi az ítélkezés és irigység érzelmi indíttatása?
– A tartós kapcsolatfüggőség, irányítási kényszer és a kontrollmánia okai.
– Mikor és miért érzünk késztetést mások befolyásolására, manipulálására?

8. A Tudati Többletállapotok jellemzői és sajátosságai.
– A Szellemtudat megnyilvánulásának jellemzői.
– A Társ-ad-alom, mint a közösségi élmény megélésének színtere.

9. Oldások és Megoldások
– Mi az oldás és a megoldás között a különbség a gyakorlatban, végeredményben?
– Hogyan oldhatjuk fel saját belső korlátainkat?
– A tartós boldogság elérésének feltételei, jellemző érzelmi és tudati állapotai.

10. Témák, amiket a tanfolyam alatt érintünk még:
– 99 érzelmi és tudati lelkiállapot megismerése és felismerése a magyar szólások és szavak segítségével, hétköznapi példákkal is bemutatva.
– Mi a belső játszma? Miért éri meg egy – egy érzelmi állapotban tartósan tartózkodnunk?
– Hogyan tudjuk állapotainkat a gyakorlatban felismerni önmagunkban és másokban? Hogyan kezeljük a helyzeteket?
– Hogyan alakul ki egy veszekedés, milyen összetevői vannak? Veszekedésfajták
– Hogyan és miért fajul el egy veszekedés?
– Miért viselkedünk és viszonyulunk másképp közösségben, mint négyszemközt?
– Milyen veszteségeim lehetnek és milyen feloldási lehetőségek vannak?
– Oldó, feloldó és megoldó gyakorlatok.
– A gyászfolyamat 10 beazonosított lépésének megismerése.
– A mágia szerepe életünkben.
– Életutunk és krízispontjaink.
– Felelősségvállalás nehézségei:
– Miért nehéz a rágalmat elismerni?
– Miért nehéz a céltudat elmúlása után, a korábban „szükségesnek tartott áldozatokkal” szembenézni?
– A belső lelki világ megtörésének társadalmilag elfogadott módjai.
– Állapotaink megismerése közben megismerkedünk az egyes érzelmi és tudati lelkiállapotokban való tartózkodás egyéni, szűkebb kapcsolati és tágabb, társadalmi következményeivel.
– Szellemtudat, Lélektudat és Anyagtudat közötti különbség elméletben és gyakorlatban.

Az érzelmi és tudati állapotok jellemzőinek, sajátosságainak, megnyilvánulásainak és változásainak megértését valós élethelyzetek bemutatásával és leírásával segítjük.

11. BMR Oldástechnikák

- Veszteségek oldása és megoldása.

- Függelmek feloldása.
– A Belső Érzelmi Gátjaink és Tudati Korlátaink Hatásrendszer 50 lépésből álló Folyamatábrájának, a belső világunk Mátrixának a leírása.
– Érzelmi és Tudati Függelmek „programozottságának” rendszere.

szivarvany_hatterkepek11-1024x768

 

Miért jó a belső világunkat megismerni?

Belső világunk (lelkünk) az érzelmünk és tudatunk, belső indíttatásunk, motivációnk forrása. Ez az origónk. Lelkünk állapota határozza meg például,
– hogyan érezzük magunkat a saját bőrünkben,
– meglátjuk-e és éljük-e a hozott érzelmi többletünket, az életünk értelmét,
– képesek vagyunk-e hozott többletünket adva boldoggá válni,
– rászorulunk-e mások kapcsolatára, útmutatására,

– tudunk-e, és ha igen, hogyan tudunk kapcsolatokat építeni környezetünkkel, játszma vagy játékalapú lesz-e kapcsolódásunk formája,

– hogyan reagálunk a minket ért veszteségekre, képesek vagyunk-e a veszteségek feldolgozására.

A külvilág csak adott milyenségű kapcsolódási lehetőségeket nyújt nekünk, lelkiállapotunk határozza meg, mely kapcsolódási lehetőségekkel fogunk a gyakorlatban élni.

Lelkünk érzelmi és tudati állapota meghatározza észlelésünket, megnyithatja az utat kiteljesedésünkhöz, gerjesztheti vagy korlátozhatja megnyilvánulásainkat, cselekedeteinket.

Érzelmi veszteségeink súlya, azok feldolgozottsági foka határozza meg, hogy egy adott megélési területen meg tud-e nyilvánulni belső, születésünkkel magunkkal hozott, önzetlenül adni képes Érzelmi Többletünk.

Ezért szó szerint meghatározó számunkra, mennyire ismerjük a Belső Világunkat, a Lelkünket, amivel Szelletként élünk.

Ha tetszett, itt megoszthatod.Email this to someoneShare on Google+Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on Pinterest